top of page

Negativa effekter av stress

Självklart medföljer ett antal positiva effekter av stress i lagom dos och en del är verkligen i sitt esse när de har fullt upp. Men de negativa effekterna är definitivt fler och har en stor påverkan både på individen, teamet, kreativiteten och produktiviteten.

 

Vad händer med kroppen?

Stress kan påverka både din fysiska och mentala hälsa. Vi kan få ökad hjärtfrekvens, höjt blodtryck, matsmältningsproblem och nedsatt immunförsvar. Med andra ord gör stressen oss svagare i perioder där vi verkligen behöver vara i vår fulla kraft.

Vad händer på det mentala planet?

Stress kan leda till ångest, irritabilitet, koncentrationssvårigheter och sömnproblem. Långvarig stress kan även öka risken för allvarligare hälsoproblem som depression, hjärt-, kärlsjukdomar och diabetes.

Vad händer i hjärnan?

Hjärnan frisätter adrenalin och kortisol som förbereder kroppen för fight or flight reaktionen. Amygdala som är involverad i att bearbeta rädsla och hot, reagerar snabbt och skickar signaler till hypothalamus och hypofysen att nu är det fara å färde. Det sätter igång en massa hormoner som ska hjälpa oss att kunna fightas eller springa fort som attan. Problemet med när det blir långvarig stress, så fortsätter dessa att pumpa på högvarv vilket gör oss svaga och infektionskänsliga. Dessutom kan upprepad eller kronisk stress leda till långsiktiga negativa effekter på hjärnan. 

 

Blir vi smarta?

Nej, dessvärre inte! Stress gör att aktiviteten i de områden av hjärnan som är ansvariga för logiskt tänkande och problemlösning dämpas och kan påverka förmågan att fatta välgrundade beslut och hantera komplexa situationer.

 

Vad händer med kreativiteten?

Hög och/eller kronisk stress kan ha negativa effekter på kreativt tänkande för när stressnivåerna blir överväldigande kan det vara svårt att tänka klart och utforska nya idéer.

Vad händer med engagemanget?

Hög och/eller kronisk stress kan påverka engagemanget negativt. När stressnivåerna blir överväldigande kan det vara svårt att upprätthålla samma nivå av energi och entusiasm för arbete eller aktiviteter. Stress kan leda till utmattning och förmågan att fokusera, vilket kan resultera i minskat engagemang och produktivitet.

Vad händer med kommunikationen?

Hög stress ökar risken för konflikter och spänningar. Många blir korta i tonen och mer lättirriterade vid stress, vilket kan leda till både missförstånd och konflikter. Det kan även leda till minskad dialog eftersom det är lätt att fastna i sitt eget huvud för att hantera sin egen stress såväl som sina egna uppgifter och utmaningar, vilket kan resultera i en känsla av avstånd mellan kollegor.

Vad händer med arbetsmoralen?

Hög stress kan också minska arbetsmoralen och entusiasmen i gruppen, och kan påverka hur engagerade människor känner sig i sina arbetsuppgifter och i samarbetet med sina kollegor.

bottom of page