top of page
Map of Consciousness

Davis R Hawkins var en världsberömd medicine doktor, filosofie doktor, författare, spirituell lärare och ledande forskare inom begreppet consciousness, - medvetenhet. Hans forsknings, - och utvecklingsarbete har hela tiden legat i framkant vilket gjort honom till en auktoritet inom detta fält såväl som gett honom ett stort antal priser världen över, samt nominering till det prestigefyllda Templeton Price som bl a delats ut till Moder Teresa.

 

The Map of Consciousness® förklarar kategoriseringen och utmärkande karakteristiska kännetecken av de olika energifälten/ energifrekvenserna för att göra dem begripliga, logiska och användbara i vårt dagliga liv. För att uttrycka det sista lite mer (förhoppningsvis) förenklat; - Använd kartorna för att få en överblick över på vilken frekvens dina olika sinnesstämningar sänder på och vad det innebär - rent energimässigt.

bottom of page