top of page

Förstå - förbättra - förvalta

På väg åt samma håll?

Hur känns det i magen? Känns det som att ni – på riktigt, är på väg mot ett gemensamt mål som alla på företaget brinner för? Att alla är med på tåget i hög, positiv energi. Eller… känns det som ni har två lok på tåget som drar i varsin riktning?

Forskning visar att mer än 70 % av alla påbörjade förändringsarbeten misslyckas. Varför? En avgörande parameter som de flesta inte är medvetna om, är om man försöker göra något annat, men tänker och känner samma sak som innan, - eller ännu värre, tänker och känner att man inte vill göra en förändring. Kanske har fastnat i att fokusera på och älta det som inte fungerar, då finns varken den avgörande motivationen eller det medvetna tanke- och känslofokus som krävs för att nå en förbättring. Sett ur ett energiperspektiv – blir man en kraftfull magnet för att dra till sig ännu fler oönskade resultat, som definitivt lämnar tydliga spår.

Inte bara i individen, i teamet och i kundmötet, utan även på sista raden. I den här föreläsningen får chefer, ledare och medarbetare ta del av nytänkande, disrupterande kunskap om att leda och ledas i förändring. Jag delar med mig av SÅ KLART - metoden. En tvärvetenskaplig metodik vilken tar avstamp i Beteendevetenskapen i kombination med den inte lika väl igenkända, men oerhört kraftfulla Attraktionslagen / The law of attraction och fokuserar på att inte bara förändra beteende, utan roten till beteende; Förhållningssätt, fokus, paradigm, tankar och känslor.

 

Ta del av nya infallsvinklar på både nuläget och det förflutna och få med er en hel verktygslåda att ta er an nuets och framtidens utmaningar och möjligheter. När allas tankar, övertygelser och motivation riktas mot samma mål, utifrån en mer samlad emotionell utgångspunkt - Då händer det grejer!

”Det finns de som ser på saker precis som de är och frågar – varför?

Jag drömmer om saker som aldrig hänt och frågar mig – varför inte”? 

Robert F Kennedy

bottom of page