top of page

WellnessWorks

Öka era anställdas välmående, självledarskap, prestation och motivation!

”Lili är det bästa bollplanket man kan ha!

Hon har en fantastisk förmåga att få mig att se nya möjliga vägar fram,

när jag kört fast tanke och/eller känslomässigt”.

Per Lindholm COO, Finbin

Har ni tid att fokusera på företagets främsta tillgång?

Chefsrollen innebär ofta en hektisk vardag med operativa frågor och ansvarsområden som aldrig tycks ta slut. Men glöm inte att regelbundet kolla av medarbetarnas välmående – särskilt om vissa arbetar på distans. En välmående personal är nyckeln till framgång och effektivitet i företaget!

 

Sjukfrånvaro - en guldgruva för besparingar!

En färsk undersökning från en framstående aktör inom digital företagshälsa avslöjar en oroande trend: 34 % av HR-chefer inom företag med färre än 200 anställda känner inte till kostnaderna för sjukfrånvaro. Dessutom saknar 30 % ett effektivt system för att upptäcka tidiga varningssignaler på ohälsa. Att minska er sjukfrånvaro med endast 1 % kan få en betydande inverkan på ert resultat. Om ni dessutom har hög personalomsättning och lyckas sänka den med 1 %, talar vi om riktigt stora finansiella vinster!

Vilka resultat strävar ni efter att uppnå?

Genom att utveckla medarbetare och chefer på ett sätt som främjar deras välmående och prestationer, kan ni skapa ännu bättre resultat.

  • Är ni redo att minska risken för långtidssjukskrivningar?

  • Är det dags att eliminera ryktesspridning och främja öppen kommunikation bland medarbetarna?

  • Vill ni förbättra det personliga engagemanget och stärka lojaliteten hos era teammedlemmar?

Prenumerera på coaching

Ta steget mot en hälsosammare och mer produktiv arbetsplats genom att investera i en prenumeration på coaching för ditt företag. På så sätt kan ni:

  • Minska risken för kort- och långtidssjukskrivningar genom proaktivt arbete med medarbetarnas individuella hälsa och mindset.

  • Ge chefer och medarbetare tillgång till en extern stödfunktion där de kan tala fritt och regelbundet följa upp och förbättra individuell och organisatorisk hälsa.

  • Visa genuint engagemang för medarbetarnas välbefinnande och öka lojaliteten genom att tydligt visa att ni bryr er om deras personliga utveckling och trivsel på jobbet.

 

Upplägg

All coaching sker online. 

Prenumerationen kommer i fyra olika paket:

SMALL - 10 timmar/månad

MEDIUM - 20 timmar/månad

LARGE - 30 timmar/månad

X-LARGE - Behov av fler coachingtimmar ges på offert

"De hos oss som använt sig av Lili´s "one-on-one" coaching har fått ett enormt utbyte av detta

då Lili är extremt lyftande och genuint intresserad av individen. 

Dessutom har Lili förmågan att få in helhetsperspektiv på personen hon coachar - hon ställer solida frågor som gör att den som coachas får en grundlig reflektion av sin situation. 

Vi rekommenderar Lili å det varmaste när det behövs hjälp med reflektion och utveckling

för individ eller grupp".  

Katalin Paldeak Pålsson, COO Nordic Choice Hotels/Strawberry

bottom of page