top of page

Prenumerera på coaching

Öka era anställdas välmående, självledarskap, prestation och motivation!

”Lili är det bästa bollplanket man kan ha!

Hon har en fantastisk förmåga att få mig att se nya möjliga vägar fram,

när jag kört fast tanke och/eller känslomässigt”.

Per Lindholm COO, EWF Eco AB

Hinner ni med företagets viktigaste tillgång?

Det är alltför lätt i rollen som chef att ha fullt upp med det dagliga operativa arbetet och det arbete som ligger i chefsansvaret. Många frågor att besvara och ännu fler problem att lösa! I sådana lägen kan det vara svårt att även få tid till att löpande stämma av välmåendet bland medarbetarna – inte minst om vissa jobbar på distans. Samtidigt vet ni att medarbetarna är företagets viktigaste tillgång – och att de presterar bättre och är mer effektiva ju bättre de mår.

Det finns stora pengar att spara!

Det finns stora pengar att spara på att få ner sjukfrånvaron!

En undersökning som en ledande aktör inom digital företagshälsa gjort nyligen, visar att 34 % bland HR-chefer i företag med under 200 anställda inte vet vad sjukfrånvaron kostar. 30 %, konstaterar att de inte har något system för att fånga upp tidiga signaler på ohälsa. Om ni skulle sänka er sjukfrånvaro med bara 1%, skulle det ge en stor effekt på sista raden. Har ni dessutom hög personalomsättning och skulle sänka även den med 1%, pratar vi stora summor. 

Vilka resultat vill NI ha?

  • Vill ni minska risken för långtidssjukskrivna?

  • Självutveckla medarbetare och chefer så de mår ännu bättre, och därför gör ännu bättre?

  • Reducera eller till och med utrota medarbetare som pratar om varandra istället för med varandra? 

  • Vill ni öka det personliga engagemanget och lojaliteten hos medarbetarna?

 

Då är en prenumeration på individuell extern coaching ett kraftfullt verktyg till att nå era önskade resultat!

Prenumerera på coaching

Att prenumerera på coachingtimmar för företaget är ett sätt att:

  • Reducera riskerna för både korttids- såväl som långtidssjukskrivning 

  • Arbeta proaktivt med medarbetarnas individuella hälsa med deras fokus, mindset och förhållningssätt vilket ger en positiv påverkan på den organisatoriska hälsan, produktiviteten och engagemanget.

  • Få tillgång till en extern stödfunktion för chefer och medarbetare, där man kan prata fritt och där man får en löpande "temptagning" på den individuella hälsan på företaget, som ett komplement till de eventuella pulsmätningarna ni redan använder.

  • Medarbetarna känner ett äkta engagemang från sin arbetsgivare, att de verkligen bryr sig, vilket ökar lojaliteten.

 

Upplägg

All coaching sker online. 

Prenumerationen kommer i fyra olika paket:

SMALL - 10 timmar/månad

MEDIUM - 20 timmar/månad

LARGE - 30 timmar/månad

X-LARGE - Behov av fler coachingtimmar ges på offert

"De hos oss som använt sig av Lili´s "one-on-one" coaching har fått ett enormt utbyte av detta

då Lili är extremt lyftande och genuint intresserad av individen. 

Dessutom har Lili förmågan att få in helhetsperspektiv på personen hon coachar - hon ställer solida frågor som gör att den som coachas får en grundlig reflektion av sin situation. 

Vi rekommenderar Lili å det varmaste när det behövs hjälp med reflektion och utveckling

för individ eller grupp".  

Katalin Paldeak Pålsson, COO Nordic Choice Hotels/Strawberry

bottom of page