top of page

Smartare, starkare & klokare

Vad händer vid långvarig oro? Vad händer i vår hjärna? Vad händer med våra känslor? Hur påverkar det oss själva, vår självkänsla, våra relationer, reaktioner, vår arbetskapacitet, hur vi förhåller oss och vårt fokus? Och finns det en mer medveten, tankesmartare, mer gynsam och hållbar väg fram i denna omvälvande tid och ett annorlunda sätt att tänka som gör oss både starkare och klokare?

När jag tittar på dessa frågor ur det perspektiv jag arbetar. Tittar på det genom ett par SÅ KLART-glasögon, som jag får genom min metodik SÅ KLART-metoden i vilken jag blandar beteendevetenskapen med lagen om attraktion, då ser jag en bild och en påverkan, som är långt värre och mer skadlig än om man tittar på detta ur ett mer traditionellt perspektiv! Men jag ser också allt fantastiskt som kan hända när vi blir medvetna tänkare. Hur mycket smartare, starkare och klokare vi blir när vi zoomar ut och tittar på det som är, ur ett nytt breddat perspektiv.

När vi förstår vår koppling med biofältet runt oss. När vi tittar på oss själva och vår skaparkraft - positiv som negativ, genom ett mer utzoomat perspektiv. När vi kan se att vi är magneter för att dra till oss mer av det vi fokuserar på, - då blir de allra flesta fundersamma eller till och med skräckslagna över vad deras tanke- och känslofokus faktiskt genererar - men också väldigt nyfikna på vad som mer är möjligt när vi byter fokus, förhållningssätt och vad vi upplever är sant...

bottom of page