top of page

Positiva effekter av coaching

"Train people well enough so they can leave.

Treat people well enough so they don´t want to".

Sir Richard Branson

Coaching som balansverktyg

Saker händer både på jobbet och hemma vilket lätt kan rubba koncentrationen och fokus på det som är viktigt på jobbet. En medarbetare som får coaching håller balansen och kan skapa handlingsplaner för att hålla fokus, istället för att fastna i att leva och verka i re-aktion på det som är.

ROI?

Enligt en studie som gjordes 2020 av Global coaching Client Study, hade individuell coaching gett 70% förbättrad arbetsprestation. Bidragit med en 60 procentig ökning gällande ledarskapsutveckling. Ökat hälsan och välmåendet i företagen med 47% och ökat medarbetarnas anpassning och uthållighet med 43%. 

Vilka är fördelarna med att anlita en extern coach?

Idag är det ganska vanligt att ha en PT, men att ha en mental PT är inte lika vanligt! Det borde det vara, för det skulle rädda många från att hamna i psykisk ohälsa.

Att ha/vara en ledare som anammat ett coachande ledarskap är fantastiskt, men ibland krävs det en annan typ av coaching. En chef har ju en helt annan infallsvinkel än en extern coach, såväl som att hen både har sin egen och företagets agenda att ta med i samtalet vilket gör det svårt att vara objektiv. En extern coach är helt neutral utan en egen agenda. Detta gör att man kan prata helt öppet, kreativiteten ökar och tanken blir friare.

Vad visar studierna?

Samtal med en extern coach har även visat sig främja både förändringsbenägenhet, innovation och att man lättare får saker att falla på plas. Att man presterar bättre, blir mer effektiv, får mer energi och mår bättre!

Varför online coaching?

Allt fler företag har börjat inse att onlinecoaching rent av kan fungera bättre än IRL. Det är flexibelt, bekvämt, platsoberoende och enkelt. Jag har coachingklienter i hela Norden, så för mig är onlinecoaching vardag.

Mycket tyder på att onlinecoacher är på väg att bli den absolut viktigaste resursen för kontinuerlig ledarskaps- och medarbetarutveckling. 

bottom of page