top of page

Att prenumerera på coaching

Kan vara det bästa beslut ni tagit gällande företagets individuella hälsa

”Sedan mitt första möte med Lili har mitt tankefokus ändrats helt! Hon är en underbar coach och mentor och hon har de bästa frågorna som leder mig vidare i situationer där jag tidigare stött på patrull”.

Nicolette Varadi - Börjesson.  

Din personal är din viktigaste tillgång

Ge dem möjlighet och rätt verktyg att utvecklas som människor, parallellt med sin mer yrkesrelaterade utveckling. Att investera i dina anställda är att investera i framgång! Dessutom är det ett för alla parter gynnsamt och kostnadseffektivt sätt att arbeta proaktivt med den organisatoriska hälsan.

Ledarcoaching

Många ledare känner sig ensamma emellanåt med sina tankar, rädslor och oro, och kan ha svårt att släppa garden. Jag jobbar ofta med ledare och blir även ofta kvar länge som bollplank. Den ledarcoaching jag jobbar med tangerar att oftast handla mer om personliga reflektioner än ledarfrågor. 100% av de ledare jag arbetat med under mina år som coach har haft ett större behov av att få hjälp att synliggöra hinder och sortera på insidan.

 

En gång sjukskriven löper man en större risk för återfall

En tredjedel av de patienter som varit långvarigt sjukskrivna för utbrändhet och psykisk ohälsa blir sjukskrivna på nytt efter tre år. Varför? Mycket tyder på att en av anledningarna är att deras beteende inte förändrats, utan de faller tillbaka i gamla mönster, vilka leder till samma resultat.

Sjukfrånvaro är dyrt

Kostnaden är ofta betydligt högre än själva sjuklönen. För förutom sjuklönen kostar ju t ex vikarier, övertid och mertid för andra anställda, ökad administration och rehabilitering. Därtill läggs kunskapstapp och produktionsstörningar till ekvationen. Samt en ökad risk för de som eventuellt plötsligt får ännu mer att hantera för att täcka upp. Personer som i sin tur kanske redan ligger på gränsen.

Den röda tråden

I min roll som coach, coachar jag många utbrända. Det röda tråden jag ser, är deras tankegångar, begränsande sanningar, förhållningssätt, mindset och fokus. Att arbeta proaktivt med sitt mindset,  självledarskap och sin självkännedom, är för många en livsförändrande resa, som leder till positiv förstärkning.

Risken med medarbetare som fått på sig negativa glasögon och blir motarbetare

Negativt fokus, prat bakom ryggen och hög aktivitet i gnällhörnan sprider sig värre än kräksjukan och påverkar inte bara trivseln på arbetet utan även effektiviteten, kreativiteten och möjlighet till lösningsorientering!

Misstrivsel uppkommer ofta och sprider sig lätt genom de som på något sätt inte känner sig sedda, hörda och/eller viktiga. Som kanske har en negativ personlighet. Är rädda för förändring etc.

Även här kan extern coaching vara oerhört hjälpsamt för att stötta chefer, HR och People & Culture.

"Lili är en trygg och duktig coach, som direkt vinner ledares förtroende"

Susanna Ståhl, DOO Strawberry/Quality Hotels Sverige

bottom of page