top of page

WellnessWorks

Att prenumerera på coaching -

kan vara det bästa beslut ni tagit gällande företagets individuella och därmed även organisatoriska hälsa

”Sedan mitt första möte med Lili har mitt tankefokus ändrats helt! Hon är en underbar coach och mentor och hon har de bästa frågorna som leder mig vidare i situationer där jag tidigare stött på patrull”.

Nicolette Varadi - Börjesson.  

Klicka på bilden och läs/lyssna mer om konceptet

WELLNESSWORKS - prenumerera på coaching

Dina anställda är den främsta tillgången för din verksamhet.

Genom att ge dem rätt resurser och möjligheter att växa både personligt och professionellt, investerar du i deras och företagets framgång. Det är även ett effektivt sätt att främja en hälsosam och hållbar arbetsmiljö.

Ledarcoaching

Många ledare upplever perioder av ensamhet där de känner sig överväldigade av sina tankar, rädslor och oro. Jag har ofta möjligheten att bistå som bollplank för ledare och min ledarcoaching fokuserar främst på personliga reflektioner snarare än rent ledarskapsfrågor. Genom min erfarenhet som coach har jag observerat att samtliga ledare jag arbetat med har behövt hjälp att identifiera interna hinder och skapa klarhet inom sig själva.

 

En gång sjukskriven löper man en större risk för återfall

Efter tre år blir en tredjedel av de patienter som varit långvarigt sjukskrivna för utbrändhet och psykisk ohälsa sjukskrivna igen. Det indikerar att en av orsakerna är att deras beteende inte har förändrats, vilket resulterar i att de återgår till sina tidigare mönster och slutsatser.

Sjukfrånvaro är dyrt

Att hantera sjukskrivningar kan vara en kostsam och komplex utmaning för företag. Utöver själva sjuklönen finns det en rad dolda kostnader såsom vikarier, övertid, administrativa bördor och produktionsstörningar. Att dessutom förlora värdefull kunskap och belasta redan överarbetade anställda kan ha långtgående konsekvenser för företagets verksamhet och framgång. Det är därför avgörande att företagsledare är medvetna om dessa faktorer och arbetar proaktivt för att förebygga och hantera sjukskrivningar på ett effektivt sätt.

Den röda tråden

I min roll som coach, coachar jag många utbrända. Det röda tråden jag ser, är deras tankegångar, begränsande sanningar, förhållningssätt, mindset och fokus. Att arbeta proaktivt med sitt mindset,  självledarskap och sin självkännedom, är för många en livsförändrande resa, som leder till positiv förstärkning.

Risken med medarbetare som fått på sig negativa glasögon och blir motarbetare

Negativa attityder, skvaller och gnäll sprids som en löpeld på arbetsplatsen och kan ha en ännu större inverkan än en farsot, vilket inte bara påverkar trivseln utan även effektiviteten, kreativiteten och förmågan att hitta lösningar!

Ofta uppstår missnöje och sprider sig snabbt bland de som känner sig bortglömda, överhörda eller inte viktiga på något sätt. Individer med negativ inställning eller rädsla för förändring kan vara särskilt mottagliga. Extern coaching kan vara en ovärderlig resurs för att stödja chefer, HR-avdelningen och People & Culture i att hantera och motverka dessa utmaningar på ett konstruktivt sätt.

"Lili är en trygg och duktig coach, som direkt vinner ledares förtroende"

Susanna Ståhl, DOO Strawberry/Quality Hotels Sverige

bottom of page